Upratovacie služby

Upratovanie a čistenie stavieb

Poskytujeme kompletné a efektívne upratovacie služby pre vaše stavebné projekty. Postaráme o odstránenie stavebného odpadu, čistenie podláh, okien a povrchov, čím zabezpečíme celkovú čistotu a reprezentatívny vzhľad vašej stavby.


Upratovanie zdravotníckych zariadení

Pri upratovaní priestorov v zdravotníckych zariadeniach dbáme na dôkladné čistenie a dezinfekciu, aby vaše zariadenie bolo bezpečné a čisté. S našou starostlivosťou môžete mať istotu, že pacienti budú mať príjemné prostredie, a personál bude mať optimálne podmienky na prácu.


Obchodné prevádzky

Upratovacie služby pre obchodné priestory, vrátane hotelov, penziónov, kultúrnych a športových zariadení. S naším tímom zabezpečíme dôkladné čistenie a údržbu, aby vaše priestory vytvárali príjemné prostredie pre hostí a návštevníkov. Nech ide o upratovanie izieb, spoločných priestorov alebo športových plôch, sme tu, aby sme zabezpečili čistotu, pohodlie a bezpečie pre vašich klientov.


©  awite spol. s r. o.


Sládkovičova 1222/73, SK - 02404 Kysucké Nové Mesto. Vzastúpení konateľkou spoločnosti Stanislava Šutá. Registrácia: Okresný súd Žilina vložka č.79637/L.

IČO:54574633, DIČ: 2121723912, IČ DPH: SK 2121723912

Info Outline

This website uses technical cookies only.

Diese Website verwendet nur technische Cookies.

Táto stránka používa iba technické cookies.

OK